Otsingu juurde

Onomastika oskussõnastik koondab üle 1000 nimeteaduse termini, mis kirjeldavad enam kui 300 nimeteaduse mõistet. Oskussõnastikku koostatakse Eesti Keele Instituudi, Võru Instituudi ja Tallinna Ülikooli nimeteadlaste ühistööna. Koostajad: Marit Alas, Mariko Faster, Annika Hussar, Marja Kallasmaa, Tiina Laansalu, Fred Puss, Peeter Päll, Evar Saar. Projektijuht Tiina Laansalu. Kontakt: Tiina Laansalu tiina.laansalu@eki.ee, Peeter Päll peeter.pall@eki.ee